Help-ik-ben-gescheiden

Dik Veefkind:
In veel kerken vinden mensen het lastig hoe ze moeten omgaan met echtparen die huwelijksproblemen hebben of gaan scheiden. Vaak heerst er een taboe op dit onderwerp. Om kerken (ambstdragers, oudsten, pastoraal werkers) te ondersteunen is er speciaal voor deze groep een training en toerustig beschikbaar. Tijdens deze training en toerusting kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

Kunnen we als kerk een rol spelen in het voorkomen van echtscheidingen?
Hoe maken we moeilijke onderwerpen bespreekbaar in de kerk?
Hoe begeleiden we mensen met huwelijksproblemen?
Waar hebben de betrokken kinderen behoefte aan?
Hoe gaan we om met gescheiden mensen in ons midden?
Een door jullie kerk aan te dragen onderwerp.
Heb je belangstelling of vragen? Stuur een mail naar: info@help-ik-ben-gescheiden.nl

http://www.help-ik-ben-gescheiden.nl/